Dodatečná dokumentace

Zde jsou k disposici dodatečné materiály, jenž jsem zpracoval k jednotlivým tématům během semestru. Jedná se zejména o problematiky, které nejsou dostatečně pokryté v předepsaných studijních materiálech. Další věci mohou být k nalezení v mém skladišti materiálů, které jsem vytvořil ještě jako student.

Oficiální učební materiály (průběžně aktualizované)

Všechna autorská práva práva k následujícím textům mají jejich autoři. Využití textu mimo výuku v předmětu paradigmata programování je možné pouze se svolením autorů.

Dodatečné materiály pro zimní semestr

Materiály pro letní semestr